Biznes Globalny

Przekształć niepewność dzisiejszej globalnej gospodarki w szansę dla swojej organizacji na tym kursie

Ten kurs pomoże Ci ocenić szanse, zarządzać ryzykiem oraz stworzyć i uchwycić wartość dla Twojej organizacji. Poznaj ekonomiczne, polityczne i społeczne czynniki napędzające zmiany i dowiedz się, jak decyzje wpływają na rynki globalne i na Twój biznes.

Czego się nauczysz:

  • Zidentyfikuj wyzwania i możliwości, które rząd i polityka mogą stworzyć dla Ciebie i Twojej firmy ze strategicznego punktu widzenia
  • Oceń wpływ wskaźników makroekonomicznych, politycznych i społecznych na decyzje biznesowe
  • Odkryj krótko- i długoterminowy wpływ stóp procentowych, inflacji, handlu i inwestycji
  • Poznaj charakterystyczne podejścia i ramy, które pomogą Ci myśleć o świecie i porządkować informacje