Rachunek Bankowy

European Learning Academy

(Europejska Akademia Kształcenia)

——————- ————————

BNP Paribas

98 1600 1462 1878 6687 5000 0001

Tytuły wpłaty:

Kurs: Zadatek / Opłata, z dopiskiem (nazwa kursu)